Voorwaarden voor bedrijven om aan te sluiten bij “Goed & Groen Katwijk”

Het Goed Groen Groei | Katwijk-label wordt op aanvraag toegekend aan bedrijven die bijzondere maatregelen hebben genomen om het milieu te sparen, een positieve bijdrage leveren aan hun lokale sociale en maatschappelijk omgeving of die op een andere manier uitblinken op het gebied van duurzame groei. Het is een lokaal label, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar de bedrijfsomvang en uitgangssituatie van de aanvrager. Ook de bijdragen aan de lokale samenleving worden meegenomen bij de toetsing. Het gaat er niet om een ’perfect duurzame’ bedrijf te zijn. Belangrijker is de bereidheid verder te ontwikkelen, te ontplooien en elkaar als ondernemer te steunen.

Er zijn dus koplopers (labelhouders) die al kunnen laten zien, wat zij gedaan hebben en andere kunnen inspireren, maar ook ‘warmlopers’ die de reis naar duurzaam ondernemen net zijn begonnen en enthousiast eerste stappen hebben genomen. Meestal ligt er kennis op één gebied van duurzaam ondernemen en vanuit dit vertrekpunt kunnen de volgende stappen gezet worden.

Iedereen, die geïnteresseerd is in het onderwerp, die inspiratie wil op doen of kennis wil delen is van harte welkom. Zodra een ‘warmloper’ op meerdere speerpunten stappen heeft genomen, krijgt hij de label toegekend. Tot die tijd is hij of zij als ‘warmloper’ op weg naar goed en groen.

Warmloper – op weg naar goed & groen
Bedrijven (gevestigd in Katwijk – of dicht bij) die aandacht besteden aan MVO en duurzaamheid, gewild zijn volgende stappen te zetten en succesverhalen en kennis te delen. Ze hebben al eerste stappen gezet en zijn op het vertrekpunt er meer aan te doen. Soms blinken zij al uit op één van de speerpunten:

 1. Duurzaam DNA:
 2. Sociaal Domein:
 3. Bedrijfspand
 4. Duurzame bedrijfsvoering
 5. Maatschappelijke betrokkenheid
 6. Circulariteit
 7. Duurzaam product of dienstverlening

Goed & Groen Labelhouder
Labelhouders hebben duurzaamheid al goed in hun DNA zitten, hebben op meerdere gebieden stappen gezet en zijn bewust bezig met hun impact op mens en milieu. Ze zijn bereid om hun kennis te delen, samen te werken en andere ondernemers te inspireren. En omdat duurzaamheid nooit af is, blijven zij constant aan hun prestatie werken. Labelhouders scoren op minimaal twee van de volgende drie onderwerpen:

 1. Een (bovengemiddeld) duurzame gebouw/bedrijfspand te hebben
 2. Duurzame bedrijfsvoering (afval scheiden, water besparen, energie besparen, duurzame inkoop, circulariteit, biodiversiteit etc.)
 3. Maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen (lokale/sociale betrokkenheid, medewerkers, ketenverantwoordelijkheid)

Proces:

 1. Kom vrijblijvend langs bij een duurzaamheidscafé of neem contact op met Anke bij vragen over het label
 2. Meld je aan om deel te nemen aan Goed & Groen
 3. Tijdens een gesprek met Anke Schüttemeyer van ca. 1,5 uur lopen wij langs allerlei thema’s rond om duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vervolgens wordt er een bericht gemaakt, van de belangrijkste stappen, die jouw bedrijf al heeft gezet en met eventueel advies wat volgende stappen zouden kunnen zijn.
 4. Je wordt ingedeeld als ‘warmloper’ of ‘labelhouder’ en vervolgens ben je onderdeel van Goed & Groen Katwijk. Je neemt deel aan duurzaamheidscafés, inspiratietafels rond diverse thema’s en je bericht over nieuwe stappen, die je hebt gezet. Op de website en op LinkedIn wordt je bedrijf voorgesteld en je kan met vragen terecht bij de groep.
 5. Als labelhouder volgt er na twee jaar een update gesprek, om te kijken, wat de verdere ontwikkelingen zijn. Als ‘warmloper’ ontwikkel je door naar labelhouder met de nieuwe stappen, die je zet.

De bedrijfsgegevens, interviews en de verbruiksdata verblijven bij Empirio en worden niet aan derden doorgegeven.

Wat verwachten wij van de ondernemer?

 • Bereidheid verder door te ontwikkelen op het gebied van Duurzaamheid/MVO
 • Bereidheid kennis te delen
 • Actieve betrokkenheid in de groep
 • Aanleveren van content voor website/LinkedIn

Kosten
Voorlopig zijn er geen kosten voor de ondernemer aan verbonden en zijn de kosten gedekt door een subsidie van de Gemeente Katwijk.