Over het label

Het goed groen groei label, wat is het?

2018 certificaat - kopie

Het Goed Groen Groei | Katwijk-label wordt op aanvraag toegekend aan bedrijven die bijzondere maatregelen hebben genomen om het milieu te sparen. Ook kunnen deze bedrijven een positieve bijdrage leveren aan hun sociale en maatschappelijk omgeving.

Stichting 20Duurzaam20, Katwijk Marketing en de gemeente Katwijk hebben een gezamenlijke doelstelling opgesteld richting 2020: Katwijk op een duurzame en sociaal maatschappelijke manier economisch laten groeien. Door het initiatief van Anke Schüttemeyer is daarom in 2016 het Goed Groen Groei | Katwijk-label in het leven geroepen om ondernemers daadwerkelijk te stimuleren. 

Nu wij het jaar 2020 gepasseerd hebben en de Stichting 20Duurzaam20 niet meer bestaat, begint er 2023 met ondersteuning van de Gemeente, Parkmanangement Katwijk en de Economische Agenda een herstart van het label onder de naam Goed en Groen Katwijk. De focus ligt nu op het verduurzamen van bedrijven op bedrijventerreinen, maar het sluit vanzelfsprekend niet bedrijven buiten bedrijventerreinen uit.

Schüttemeyer, die in Duitsland al 15 jaar werkzaam was op het gebied van duurzaamheid zag het als haar taak, bestaande duurzame bedrijven zichtbaar te maken en daarmee andere bedrijven te motiveren ook met oog voor milieu en maatschappij te ondernemen.

Het Goed Groen Groei | Katwijk-label wordt op aanvraag toegekend aan bedrijven die bijzondere maatregelen hebben genomen om het milieu te sparen. Bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan hun lokale sociale en maatschappelijk omgeving of die op een andere manier uitblinken op het gebied van duurzame groei. Het is een lokaal label, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar de bedrijfsomvang en uitgangssituatie van de aanvrager. Ook de bijdragen aan de lokale samenleving worden meegenomen bij de toetsing.

Onder andere Gezien op...
“Duurzaam ondernemen is een noodzaak en levert ondernemers veel op”. Het label werd opgezet om bedrijven met duurzaamheidsambities in het zonnetje te zetten, maar ook om een platform te creëren waar ondernemers die actief met duurzaamheid bezig zijn, informatie kunnen uitwisselen.

Dr. Anke Schüttemeyer - initiatiefnemer en analist voor label, duurzaamheidsadviseur, Voormalige universitair hoofddocent en materiedeskundige

“De inhoud van deze pagina is beschikbaar onder CC-BY-SA-3.0”