SAG Aluminium

SAG Netherlands is een toonaangevend bedrijf in de aluminiumindustrie, gevestigd in Katwijk en actief sinds 1916. Door de jaren heen specialiseerde het bedrijf zich meer en meer in de productie van brandstoftanks. Sinds 2020 is SAG Netherlands onder de naam Aluminized gestart met productontwikkeling en realisatie van producten voor onder andere de e-mobility industrie.

Duurzaamheid is een kernwaarde voor SAG Netherlands. Ze hebben hun faciliteiten verduurzaamd en gebruiken bijvoorbeeld geavanceerde technologieën om energie te besparen en emissies te verminderen. Met een installatie van 2614 zonnepanelen wekt SAG Netherlands een aanzienlijk deel van hun energiebehoefte op uit hernieuwbare bronnen.

Naast de inspanningen op het gebied van energievoorziening, zet SAG Netherlands ook aanzienlijke stappen op het gebied van afvalvermindering en recycling. Het bedrijf hanteert een streng afvalbeheerbeleid en scheidt verschillende afvalstromen om zoveel mogelijk materialen te kunnen recyclen.